Inovace republiky

Petice za odmítnutí protipandemické dohody připravované WHO

PETICE ZA ODMÍTNUTÍ PROTIPANDEMICKÉ DOHODY WHO

v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám tuto petici, která naprosto odmítá nově připravovaný dokument Světové zdravotnické organizace (dále též „WHO“) k systému řízení celosvětových pandemií a podezření na pandemie (dále též „Protipandemická dohoda“). Protipandemická dohoda v současném, ač prvotním znění, je dle našeho názoru zcela nepřijatelná a nepřípustná, a Česká republika by se proti ní na mezinárodní politické scéně měla ostře vymezit.

Důvodem odmítnutí nově připravované mezinárodní úmluvy jsou závažná podezření o řízení agentury Světové zdravotnické organizace, střetu zájmu při financování nebo roli vedoucích pracovníků v čele s generálním ředitelem Tedros Adhanom Ghebreyesus. Naopak žádáme, aby Česká republika vyzvala další členské státy k vyšetřování uvnitř Světové zdravotnické organizace. Zároveň žádáme, aby Česká republika společně s dalšími zeměmi vyzvala k prošetření řízení a rozhodování agentury Světové zdravotnické organizace v rámci svého členství v Organizaci spojených národů.

Nová mezinárodní úmluva prozatím v podobě tzv. „Nultého draftu“, která se nyní diskutuje a schvaluje na úrovni pracovních skupin Světové zdravotnické organizace má být schválena v květnu 2024. Dokument předkládá naprosto direktivní pravidla, která ohrožují suverenitu jednotlivých členských států a zasahují do základních práv a svobod člověka. Žádáme, aby Česká republika provedla vlastní detailní právní analýzu připravovaného návrhu, zdali dokument neporušuje zákon číslo 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, zdali neporušuje další zákony České republiky, zdali nepředstavuje bezpečnostní a lidskoprávní rizika směrem k občanům naší země.

Nultý draft zcela opomíjí základní lidská práva a svobody, která jsou garantována vnitrostátními právními předpisy jednotlivých států (v našem případě Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod), právními předpisy Evropské unie (Listinou základních práv Evropské unie, Evropskou úmluvou o lidských právech) a právními předpisy na mezinárodním úrovni - Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a konečně též Všeobecnou deklarací lidských práv.  Žádáme prověření, zda Protipandemická dohoda neporušuje další právní předpisy, kterými je Česká republika vázána, např. Úmluvu o lidských právech a biomedicíně.

V tuto chvíli Protipandemická dohoda zcela nedostatečně vyjadřuje závazek zachovat a co nejméně limitovat např. svobodu pohybu a pobytu, kdy tyto svobody byly při poslední pandemii COVID-19 bezprecedentně omezeny, mnohdy bez hlubšího zamyšlení nad ochranou těchto práv.

Vyzýváme ke správnému využití zákona o veřejnoprávních médiích, aby byla v České televizi a Českém rozhlase umožněna výrazná odborná diskuze za účasti právníků, ústavních odborníků a dalších zástupců práva celého názorového spektra včetně oponentních návrhů. Vyzýváme k uplatňování všech demokratických principů a hodnot, které mají přispět k informovanosti obyvatel.

Zároveň žádáme, aby v případně ratifikace této mezinárodní úmluvy proběhlo celonárodní referendum, které přijme nebo odmítne nová pravidla Světové zdravotnické organizace (WHO).

Zcela odmítáme následující články a přílohy z připravované mezinárodní smlouvy Světové zdravotnické organizace, které centralizují řízení, rozhodování, nákupy, distribuci, práci s informacemi včetně sociodemografických dat o názorech a náladách svých obyvatel. V této podobě považujeme tato pravidla za silně totalitní a lehce zneužitelná proti vůli obyvatel, případně zneužití při diskriminaci části obyvatel země. Připravovaná úmluva je v této podobě neakceptovatelná a je potřeba ji odmítnout.

Žádáme, aby zástupce České republiky při OSN a WHO pravidelně a zcela transparentně informoval veřejnost o všech fázích příprav této mezinárodní úmluvy, aby průběžně informoval o veškerých náležitostech, které s úmluvou a jejím schvalováním souvisí.

Petice požaduje demokratické projednání a uplatnění principů přímé demokracie v těchto bodech:

 1. Prošetření všech okolností souvisejících s řízením, rozhodováním a financováním WHO.
 2. Průběžné zprávy přímého zástupce České republiky při OSN a WHO, aby transparentně informoval veřejnost.
 3. Žádáme, aby Česká republika provedla vlastní detailní právní analýzu této mezinárodní úmluvy.
 4. Vyzýváme ke správnému využití zákona o veřejnoprávních médiích, k odborné diskuzi včetně demokratické diskuze nad oponentními návrhy.
 5. Požadujeme vyhlášení celostátního referenda k nově připravované úmluvě WHO.
   

Závěrem vyzýváme všechny občany k všeobecné bdělosti, politickému a informačnímu zájmu, veřejné diskuzi, ale zejména využití veškerých možností
k právnímu a občanskému odporu.

Děkujeme Vám za pozornost.

Autor petice: Robin Čumpelík, bytem Příběnická 978/10, 130 00 Praha 3

Zastupovat tuto petici při jednání se státními orgány je oprávněn Robin Čumpelík,
bytem Příběnická 978/10, 130 00 Praha 3.

V Čeladné, dne 4. listopadu 2023

Petice ke stažení

Petici a podpisové archy si můžete stáhnout zde ve více formátech: Petice.pdf

Petice je dostupná ve více souborových formátech: Petice.docx, Petice.doc

Prosíme o sbírání podpisů, sdílení petice a šíření povědomí o protipandemické dohodě WHO. Děkujeme

Kontakt & podpisová místa

Prosíme o zasílání petičních archů na adresu:

Robin Čumpelík
Příběnická 978/10
130 00 Praha 3

Více informací na emailu: petice-who@inovacerepubliky.cz

Podpisová místa (sem prosím nezasílejte podpisové archy):

Solární studio Laguna
17. listopadu 1386 (naproti ZŠ pastelka)
Mladá Boleslav

Čerpací stanice PHM Slezák
Náklí 1667
Veselí nad Moravou

EPAM Tibetská medicína
nám. Kinských 601/3
Praha - Smíchov

Svobodná miniKnihovna
Skály 36
okres Strakonice

Pokud byste chtěli zřídit podpisové místo také ve své oblasti, dejte nám vědět na e-mail uvedený výše. Adresu podpisového místa zde rádi zveřejníme.

Možnost podepsat petici ONLINE

Od 6. 12. 2023 lze podepsat petici také elektronicky, a to za pomoci přihlášení do portálu s využitím identifikace občana přes datovou schránku nebo portál občana.

E-petici jsme založili na základě několika desítek požadavků občanů a krajanů žijících v zahraničí. Nadále však pokládáme za klíčové, abychom rozšiřovali petiční archy zejména ve fyzické osobně, zakládali petiční místa a sbírali fyzické podpisy občanů.

Odkaz na elektronickou petici:

https://gov.cz/e-petice/532-petice-za-odmitnuti-protipandemicke-dohody-who

Návod jak epetici podepsat:

 1. Otevřete stránku https://gov.cz/
 2. Přihlašte se do portálu občana (tlačítko v pravém horním rohu). Máte možnost přihlásit se přes identitu občana nebo pomocí datové schránky.
 3. Po kliknutí na https://gov.cz/e-petice/532-petice-za-odmitnuti-protipandemicke-dohody-who se vám otevře Petice za odmítnutí protipandemické dohody WHO.
 4. Téměř na konci stránky se nachází tlačítko "Podepsat petici".
 5. Po kliknutí na toto tlačítko stvrdíte svou identitou váš podpis a souhlas s touto peticí.
 6. Objeví se informační hláška: "Petice byla úspěšně podepsána".