Inovace republiky

🇨🇿 ČESKÁ CESTA - ODBORNÉ OBČANSKÉ FÓRUM

01. 03. 2023

Proč je v ČR stále ticho? 👉 Odborné občanské fórum - ČESKÁ CESTA Z COVIDU aneb tři roky po začátku.

Veřejná diskuze odborníků a občanů k reflexi uplynulých tří let od začátku pandemie. Diskutovat budeme se zástupci vědy, zdravotnictví a práva.

Setkání proběhne 1. března 2023 od 17 hodin na Novotného lávce (Klub Lávka). Vstup od 16 hodin.

Účast potvrdili: prof. Jiří Beran, JUDr. Vladana Vališová, RNDr. Zuzana Krátká, MUDr. Jana Gandalovičová, RNDr. Tomáš Fürst, RNDr. Jiří Šinkora, PhDr. Jaroslav Simon, prof. Jan Vevera, Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová a další osobnosti.

Živý přenos započne už od 14 hodin. Signál bude volně přístupný všem médiím.

Program naleznete níže na stránce

Na setkání bude možné zakoupit knihy, včetně nově vycházející "České cesty z covidu"

Akce je určena široké veřejnosti. Setkání osobností a veřejná diskuze k otázkám, které zůstávají bez reflexe a odpovědí. Brzo zveřejníme další informace k diskuzním panelům, programu, křtu knihy Česká cesta a neformální diskuze.

Rezervace byla ukončena.

Facebooková událost na tomto odkazu.

Adresa setkání

Klub Lávka
Novotného lávka 201/1
Praha 1 - Staré Město

Kniha Česká cesta z covidu - V posledních dvou letech jsme zažívali přelomové okamžiky v novodobé historii naší země. Pandemie se dotkla života každého z nás. Všechny události od jara 2020 až do současnosti nám nabídly možnost provést určitou společenskou inventuru – mnozí z nás měli šanci zpomalit, rozhlédnout se a zrevidovat, v jak kvalitních vztazích žijeme, jak objektivně fungují média, jak zralé je naše akademické prostředí, jak stabilní je náš průmysl, jaká je míra digitální připravenosti státu, jak fungují veřejné instituce, jak probíhá diskuze ve vědeckém prostředí, jak vyspělý je náš systém zdravotnictví a školství a mnoho dalšího. Zřejmě není v naší zemi nikdo, koho by se pandemie nedotkla. Pravděpodobně každý z nás reviduje zkušenost, kterou si prošel, a to svým vlastním způsobem. Je možné se z uplynulých „covidových“ let poučit, vzít si z nich „to dobré“, abychom nemuseli opakovat historii? Pojďme se o to společně alespoň pokusit.

Program

14:00 - 16:30

17:00

17:10

Živé vysílání rozhovorů

Zahájení Odborného občanského fóra „Česká cesta z covidu“

Diskuzní panel: Krizová komunikace státu

Jaký měl být správný postup? Jaká byla strategie?

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. - epidemiolog a vakcinolog

prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. - armádní psychiatr

MUDr. Hana Zelená, Ph.D. - mikrobioložka a viroložka

JUDr. Ondřej Dostál - advokát

18:10

Diskuzní panel: Prevence a léčba Sars-Cov-2

Jaké byly informace a následky? Co jsme se dozvěděli o covidu?

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D. - imunoložka

RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D. - imunolog

MUDr. Vladimír Čížek - lékař, angiolog

MUDr. Jan Brodníček - lékař, praktický lékař a pneumolog

19:10 - 19:30

Přestávka

19:10 - 19:30

Diskuzní panel: Data a následky 

Co nám říkají aktuální data? Jaká je efektivita očkování?

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. - matematik

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. - biostatistik

RNDr. Jaroslav Janošek, Ph.D. - editor vědeckých textů

JUDr. Vladana Vališová - advokátka

MUDr. Jana Gandalovičová - lékařka, kardioložka

20:30

Představení a křest knihy Česká cesta z covidu

Jak probíhá reflexe v České republice? Proč se k situaci mlčí?

MUDr. Jan Hnízdil - lékař

Mgr. Jana Zwyrtek-Hamplová - advokátka, senátorka

PhDr. Jaroslav Simon - klinický psycholog

RNDr. Karel Drbal, Ph.D. - vědec, imunolog

MUDr. Kristina Höschlová - lékařka, záchranářka

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. - vědec, lékař, imunolog

21:00

Neformální diskuze k reflexi doby covidové

Jaký by měl být průběh reflexe? Kdo nese zodpovědnost?

Úvodní leták ke stažení ZDE
Letáček programu ke stažení ZDE

Tiskové informace

V Praze, 22. února 2023

Vzhledem k událostem v posledních letech, stále nově objevujícím se důkazům, ověřeným datům a informacím chceme otevřít odbornou veřejnou diskuzi se zástupci z oblasti vědy, zdravotnictví a práva, která se bude zabývat reflexí uplynulých let. Přesně tři roky od zavádění prvních opatření v České republice se ohlídneme za pandemickým obdobím, budeme hledat poučení, vyhodnocovat data i různé osobní i společenské situace.

Čas postupně prověřuje fakta a odhaluje pravdu. Objevují se další informace, data i názory v řadách lékařů, právníků, statistiků, imunologů, psychologů a v dalších profesích, které se rozboru pandemické situace dlouhodobě věnují. České akademické prostředí spolupracuje s odborníky z mnoha dalších zemí, protože v rámci solidarity, kterou jsme během první vlny pocítili všichni, propojili kontakty a spojili své znalosti, aby pomohli s řešením krizové situace, vyhodnocováním dat, s nastavováním očkovací strategie a pohledem na další klíčové události. Z dezinformací se stává realita postupně akceptovaná i mainstreamovými médii. Přesto stále nedochází k reflexi ani smíření společnosti.Postupně tedy nastává čas, abychom se společně zamysleli nad průběhem krizové situace, která v historii naší země neměla obdoby.

Všude se nadělala spousta řečí o tom, jak jednadvacáté století bude stoletím dat. Realita je však taková, že ani tři roky po začátku epidemie nemáme k dispozici relevantní otevřené datové sady, některé státy dokonce přestávají data publikovat, nevíme nic o účinnosti covidových vakcín, naopak ignorujeme obrovské množství podezření na nežádoucí účinky, které v datech máme. Epidemie byla velkým testem naší schopnosti reagovat racionálně na základě dat. Naprosto jsme v této zkoušce selhali,“ říká datový analytik Tomáš Fürst z Univerzity Palackého.

Jak probíhala komunikace vládních činitelů? Pracovali politici jen s ověřenými daty? Jakou roli hrály bezpečnostní složky státu? Jakým způsobem do krizové komunikace vstupoval politický marketing? Co se ukazuje jako oficiální vládní dezinformace? Jaké „dezinformace“ odborné veřejnosti se potvrzují jako pravdivé? Proč chybí svobodná diskuze ve vědě? V čem tkví příčiny rozdělené společnosti? Proč se za přešlapy a nepravdivé informace nikdo neomluvil? Jaká je trestně právní odpovědnost politiků za velké počty úmrtí? Proč chybí jakákoliv reflexe ze strany médií a politiků?

Poučení z chyb, které se staly, nás může ochránit do budoucna. Nepoučíme-li se, bude další podobná krize stejně bolavá.“, soudí imunoložka Zuzana Krátká, členka SMIS (Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků) a dodává: „Odborníci, kteří situaci viděli jinak než vládní experti, a v mnohém měli pravdu, jsou však stále terčem dehonestačních útoků, a ti, co se mýlili, jen těžce připouštějí chyby. Proto bude léčba společnosti z pandemického traumatu velmi pomalá.“ 

V rámci odborné diskuze bude představena kniha, která předkládá několik střípků do mozaiky, která je vždy pestrá, nikdy černobílá, a každá část v ní má své neodmyslitelné místo. Je možné se z uplynulých „covidových“ let poučit, vzít si z nich „to dobré“, abychom nemuseli opakovat historii? "Krize v rychlém sledu střídá další krizi, takže je těžké se zorientovat či se zastavit, abychom z nadhledu hovořili o tom, co se skutečně stalo a děje. Některá dění a rozhodnutí nelze jen tak přeskočit a ignorovat, protože se jinak mohou stát trvalou jizvou na duši a společenském klimatu našeho národa,“ říká k organizaci Robin Čumpelík, který společně s odborníky vytvořil knihu Česká cesta z covidu.

V den výročí zavádění prvních opatření v České republice 1. března od 17 hodin proběhne na Novotného lávce v Praze první odborné občanské fórum, kde budeme diskutovat zkušenosti, ověřená data a vyhodnocovat dění, ke kterému se bohužel stále mlčí a reflexe z řad mediálního i politického prostředí stále chybí. Veřejné setkání je přístupné široké veřejnosti. Proběhne několik odborných panelů, diskuze s občany, představení a křest knihy „Česká cesta z covidu“.

Fotografie a media

Videopozvánka

Živý přenos